Laatulupaus

Joukkoliikennelain §48 mukainen laatulupaus

 1. tarjottavat liikennepalvelut
  1. linjaliikennepalvelut ostosopimusten, siirtymäkauden sopimusten sekä käyttöoikeussopimusten ehtojen mukaisesti valtakunnallisesti.
  2. tilausliikennepalvelut tilausten mukaan
 2. palveluista sekä niiden muutoksista ja peruutuksista tiedottaminen
  1. linja-autoissa tulostetuilla tai sähköisillä ilmoituksilla
  2. tiedotteilla mediassa
  3. pikatilanteissa suoraan asiakkaalle ajojärjestelyn tai kuljettajan toimesta
  4. sähköpostilla tilaajalle
 3. käytössä olevat liput ja niiden hinnat
  1. Kertalippujen ja vaihtolippujen hinnat noudattavat Matkahuollon taksoja, niissä liikennöintikohteissa, joissa matkahuollon lipputuotteet käyvät.
  2. Ajantasaiset tuotteet ja hinnat nettisivuillamme ja aikataulukirjassa, niillä liikennealueilla, joissa näitä vielä on jaossa.
  3. Ajantasaiset tuotteet ja hinnat aikatauluhakujen kautta kunkin liikennöintikohteen tilaajan toimesta.
 4. informaatio- ja lippujärjestelmiin kuuluminen
  1. Lippujärjestelmät
   1. Tilaajien määrittelemät järjestelmät liikennealueittain.
  2. Informaatiojärjestelmät
   1. Tilaajien määrittelet informaatiojärjestelmät liikennealueittain.
  3. Pysäkkiaikataulut keskeisillä nousupysäkeillä
   1. Joillakin operoimillamme alueilla liikenteen tilaajien toimesta.
  4.  Oma aikatauluneuvonta puhelimitse
 5. käytössä olevat ajoneuvot, niiden mahdollinen matalalattiaisuus ja varusteet, jotka helpottavat matkustajan autoon pääsyä
  1. Kaupunkiliikenteen linja-autot ovat kaikki vähintään etu- ja keskioven väliltä matalalattiaisia, osassa pyörätuoliramppi keskiovella
  2. Palvelulinja-auto on matalalattiainen
  3. Seutuliikenteen linja-autoissa on portaita etu- ja keskiovella  Kahvat helpottavat autoon nousua ja siitä poistumista
  4. Tilausajoautoissa on portaita etu- ja keskiovella. Kahvat helpottavat autoon nousua ja siitä poistumista. Tilausajoissa voidaan tarpeen mukaan käyttää myös soveltuvaa matalalattiakalustoa.
 6. asiakastyytyväisyyden mittaaminen
  1. sähköpostilla ja internetsivujen lomakkeella tulevaan palautteeseen vastataan mahdollisimman pian
 7. valitusten käsittely, hinnan palautus, sopimuksen purku ja vahingonkorvaukset
  1. valitukset käsitellään työnjohdossa ja palaute annetaan asianosaiselle. Vakavat valitukset käsitellään toimitusjohtajan tai liikennejohdon ja asianosaisen kesken.
  2. Jos ajo jää toteutumatta yhtiön puolesta mahdollinen etukäteen laskutettu hinta palautetaan
  3. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus/tilaus kotisivuilla esillä olevien peruutusehtojen mukaisesti
  4. Yhtiö pyrkii aina täyttämään sopimuksensa itse tai alihankkijoiden välityksellä
  5. Vahingonkorvauksista neuvotellaan tapauskohtaisesti erikseen.
 8. vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien käytettävissä olevat palvelut, heidän avustamisensa, siitä tiedottaminen sekä muu eri väestöryhmien tarpeiden huomioon ottaminen
  1. Palvelulinjat palvelevat erityisryhmiä ja on kaikille avointa joukkoliikennettä. Linja voi kutsusta poiketa reitiltään lyhyesti.
  2. Kaupunkiliikenteen autojen matalalattiaisuus helpottaa liikuntarajoitteisten matkustamista
  3. Kuljettajat auttavat apua tarvitsevia mahdollisuuksien mukaan
  4. Toiminnan kehittämisestä tiedotetaan ja siinä pyritään ottamaan huomioon kaikkien väestöryhmien tarpeet

 

Vekka Group -konserni

Vekka Group

Yritysesittely

Vekka Group

Laatulupaus

Vekka Group

Rekrytointi

Vekka Group

Ota yhteyttä