Laatulupaus

Joukkoliikennelain §48  mukainen

 1. tarjottavat liikennepalvelut
  1. linjaliikennepalvelut ostosopimusten, siirtymäkauden sopimusten sekä käyttöoikeussopimusten ehtojen mukaisesti Hämeenlinnan ja Hattulan kuntien alueella
  2. tilausliikennepalvelut tilausten mukaan
 2. palveluista sekä niiden muutoksista ja peruutuksista tiedottaminen
  1. linja-autoissa tulostetuilla tai sähköisillä ilmoituksilla
  2. yhtiön internetsivuilla
  3. tiedotteilla mediassa
  4. pikatilanteissa suoraan asiakkaalle ajojärjestelyn tai kuljettajan toimesta
  5. sähköpostilla tilaajalle
 3. käytössä olevat liput ja niiden hinnat
  1. Kertalippujen ja vaihtolippujen hinnat noudattavat Matkahuollon taksoja
  2. Ajantasaiset tuotteet ja hinnat nettisivuillamme ja aikataulukirjassa
 4. informaatio- ja lippujärjestelmiin kuuluminen
  1. Lippujärjestelmät
   1. Matkahuollon valtakunnalliset lipputuotteet
   2. Hämeenlinnan ja Hattulan kuntalipputuotteet
   3. Yksittäiset erillisryhmille suunnatut tuotteet (varusmiehet, sotaveteraanit, päiväkoti- ja kouluryhmät)
  2. Informaatiojärjestelmät
   1. Matkahuollon aikatauluinfo www.matkahuolto.fi
   2. Matkahuollon reittihaku hameenlinna.matkahuolto.info
   3. aikatauluinfo www-sivuilla, ladattavissa ja tulostettavissa
   4. Facebook-sivu
  3. Aikatauluvihko yhteistyössä muiden kaupungin liikenteenharjoittajien kanssa
  4. Pysäkkiaikataulut keskeisillä nousupysäkeillä
  5.  Oma aikatauluneuvonta puhelimitse
 5. käytössä olevat ajoneuvot, niiden mahdollinen matalalattiaisuus ja varusteet, jotka helpottavat matkustajan autoon pääsyä
  1. Kaupunkiliikenteen linja-autot ovat kaikki vähintään etu- ja keskioven väliltä matalalattiaisia, osassa pyörätuoliramppi keskiovella
  2. Palvelulinja-auto on matalalattiainen
  3. Seutuliikenteen linja-autoissa on portaita etu- ja keskiovella  Kahvat helpottavat autoon nousua ja siitä poistumista
  4. Tilausajoautoissa on portaita etu- ja keskiovella. Kahvat helpottavat autoon nousua ja siitä poistumista. Tilausajoissa voidaan tarpeen mukaan käyttää myös soveltuvaa matalalattiakalustoa.
 6. asiakastyytyväisyyden mittaaminen
  1. sähköpostilla ja internetsivujen lomakkeella tulevaan palautteeseen vastataan mahdollisimman pian
  2. 2v välein suoritetaan linjaliikenteessä asiakastyytyväisyyskysely, jonka tulokset julkaistaan internetsivuilla
 7. valitusten käsittely, hinnan palautus, sopimuksen purku ja vahingonkorvaukset
  1. valitukset käsitellään työnjohdossa ja palaute annetaan asianosaiselle Vakavat valitukset käsitellään toimitusjohtajan ja asianosaisen kesken.
  2. Jos ajo jää toteutumatta yhtiön puolesta mahdollinen etukäteen laskutettu hinta palautetaan
  3. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus/tilaus viikkoa ennen ajoa veloituksetta 2vrk ennen ajon alkua 50% laskutuksella, 1vrk ennen ajon alkua 100% laskutuksella
  4. Yhtiö pyrkii aina täyttämään sopimuksensa itse tai alihankkijoiden välityksellä
  5. Vahingonkorvauksista neuvotellaan tapauskohtaisesti erikseen. Linjaliikenteen hyvityksenä tarjotaan ensisijaisesti ilmaisia matkoja ko liikenteeseen.
 8. vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien käytettävissä olevat palvelut, heidän avustamisensa, siitä tiedottaminen sekä muu eri väestöryhmien tarpeiden huomioon ottaminen
  1. Palvelulinja Seiska palvelee erityisryhmiä ja on kaikille avointa joukkoliikennettä. Linja voi kutsusta poiketa reitiltään lyhyesti. Palvelulinjalla avustajan matka on ilmainen.
  2. Kaupunkiliikenteen autojen matalalattiaisuus helpottaa liikuntarajoitteisten matkustamista
  3. Kuljettajat auttavat apua tarvitsevia mahdollisuuksien mukaan
  4. Toiminnan kehittämisestä tiedotetaan ja siinä pyritään ottamaan huomioon kaikkien väestöryhmien tarpeet

Hämeenlinnassa 7.12.2011 (päivitetty 19.6.2014)

Vekka Liikenne Oy

Vekka Group

Yritysesittely

Vekka Group

Laatulupaus

Vekka Group

Rerkytointi

Vekka Group

Ota yhteyttä